De betekenis van latente warmte

latente warmte warmtepomp in rotterdam
Avatar foto
Waldo Taekema
8 juli 2024

We zijn ons het er vaak niet van bewust, maar latente warmte speelt een belangrijke rol in ons dagelijks leven. Het is de warmte die nodig is om een stof van de ene fase naar de andere te laten overgaan, zonder dat de temperatuur van de stof verandert. Deze blog zal de betekenis van latente warmte uitleggen, hoe het werkt en de formule.

Wat is latente warmte?

Latente warmte is de energie die wordt opgenomen of vrijgegeven tijdens een faseovergang van een stof, zoals van vast naar vloeibaar (smelten) of van vloeibaar naar gas (verdampen). Het wordt vaak gemeten in joules per kilogram (J/kg). De term "latent" verwijst naar het feit dat deze warmteoverdracht niet gepaard gaat met een verandering in temperatuur, maar wel met een verandering in de fysieke toestand van de stof.

Voorbeeld: De boiler van een warmtepomp

Een uitstekend voorbeeld van latente warmte in actie is de boiler van een warmtepomp. Warmtepompen gebruiken latentewarmte om energie-efficiënt woningen te verwarmen. Een warmtepomp haalt warmte uit de buitenlucht of uit de grond en gebruikt deze energie om water in een boiler te verwarmen. Tijdens dit proces absorbeert de warmtepomp latente warmte, waardoor de energie efficiënt wordt overgedragen zonder significante temperatuurverliezen.

Hoe werkt latente warmte?

Wanneer warmte wordt toegevoegd aan een vaste stof, zoals ijs, zal de temperatuur stijgen tot het smeltpunt is bereikt. Op dat punt blijft de temperatuur constant terwijl de toegevoegde warmte wordt gebruikt om de faseovergang van vast naar vloeibaar te voltooien. Dit proces wordt latentewarmte van fusie genoemd.

Evenzo, wanneer warmte wordt toegevoegd aan een vloeistof, zoals water, zal de temperatuur stijgen tot het kookpunt is bereikt. Op dat punt blijft de temperatuur constant terwijl de toegevoegde warmte wordt gebruikt om de faseovergang van vloeibaar naar gas te voltooien. Dit proces wordt latente warmte van verdamping genoemd.

De formule van latente warmte

De formule om latente warmte te berekenen is:

𝑄 = 𝑚𝐿

waarbij:

  • 𝑄: de hoeveelheid warmte is die wordt opgenomen of vrijgegeven,
  • 𝑚: de massa van de stof is,
  • 𝐿: de latente warmte is (specifiek voor de faseovergang van de stof).
Lees ook  Betekenis van witgoed

Bijvoorbeeld, als we willen berekenen hoeveel warmte nodig is om 20 kg ijs te smelten bij 0°C, met een latente warmte van fusie van 334 kJ/kg, zouden we de volgende berekening maken:

𝑄 = 20 𝑘𝑔 × 334 𝑘𝐽/𝑘𝑔 = 6680 𝑘𝐽

Dit betekent dat 6680 kJ warmte nodig is om 20 kg ijs volledig te laten smelten.

Voorbeelden van latente warmte

Latente-warmte is overal om ons heen te vinden en speelt een cruciale rol in veel alledaagse processen. Hier zijn enkele praktische voorbeelden:

Water koken

Wanneer we water koken, blijft de temperatuur van het water constant op 100°C totdat al het water is verdampt, zelfs als er continu warmte wordt toegevoegd. De toegevoegde warmte wordt gebruikt voor de faseovergang van vloeibaar water naar stoom, wat een voorbeeld is van latentewarmte van verdamping.

Warmtepomp in Rotterdam

In Rotterdam, net als in veel andere steden, worden warmtepompen steeds populairder als energie-efficiënte manier om gebouwen te verwarmen. Een warmtepomp in Rotterdam onttrekt warmte aan de buitenlucht of de grond en gebruikt deze om water in een verwarmingssysteem te verwarmen. Dit proces maakt gebruik van de latentewarmte van verdamping en condensatie van het koelmiddel binnen de warmtepomp, waardoor warmte wordt overgedragen zonder grote temperatuurverliezen.

Smelten van ijs

Wanneer ijs smelt, blijft de temperatuur van het ijs-watermengsel constant op 0°C totdat al het ijs is gesmolten. De warmte die wordt toegevoegd tijdens dit proces wordt gebruikt voor de faseovergang van vast ijs naar vloeibaar water, wat een voorbeeld is van latentewarmte van fusie.

Latentewarmte is een essentieel concept in de natuurkunde en speelt een belangrijkerol in veel dagelijkse processen. Van het koken van water tot de werking van warmtepompen. Door te begrijpen hoe latentewarmte werkt en hoe het kan worden berekend. Zo kunnen we beter begrijpen hoe energie wordt overgedragen tijdens faseovergangen en hoe we deze processen kunnen optimaliseren. Dit voor efficiënt energiegebruik, zoals in het geval van warmtepompen in Rotterdam. Met de toenemende aandacht voor energie-efficiëntie en duurzame energieoplossingen. Zal het begrip van latente warmte alleen maar belangrijker worden in de toekomst.

Neem contact op

Naam(Vereist)

Neem contact op

Naam(Vereist)