Betekenis van WIK

WIK
Avatar foto
Waldo Taekema
12 maart 2022

De afkorting WIK staat voor werkplekinstructiekaart. WIK is een veel gebruikte afkorting bij bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen. Werkgevers stellen deze werkplekinstructiekaarten op voor hun medewerkers. Op deze manier kan er op een veilige en gezonde manier gewerkt worden met de gevaarlijke stoffen.

Wat staat er op een WIK?

Wanneer werknemers werken met gevaarlijke stoffen is het belangrijk dat ze de stappen van de werkplekinstructiekaart volgen. Op deze werkplekinstructiekaart staat namelijk wat de werknemer moet doen om veilig te kunnen werken. Hier zijn duidelijke instructies voor uitgeschreven. Daarnaast staan op deze kaart de belangrijkste pictogrammen en gevaren van de stof waarmee gewerkt wordt. In het geval van een noodsituatie moet de werknemer weten hoe hij of zij moet handelen. Ook dit is te vinden op een WIK.

Extra informatie

Naast de bovenstaande informatie kan de werkgever ervoor kiezen nog extra informatie te plaatsen op een WIK. Zowel ingrediënten als GHS pictogrammen van de chemische stof worden vaak toegevoegd. Ook informatie over opslag en transport kan zijn beschreven op een werkplekinstructiekaart. Daarnaast kan het handig zijn om te beschrijven hoe een eventuele brand, waar de chemische stof bij in aanraking komt, moet worden bestreden.

Verschil tussen een WIK en een VIB

Een werkplekinstructiekaart wordt nog regelmatig verward met een VIB. De afkorting VIB staat voor veiligheidsinformatieblad. Een VIB wordt bij elke chemische stof geleverd en is vaak erg technisch en uitgebreid. Voor werknemers kan het lastig zijn een VIB te lezen. Het is daarom ook dat werkgevers er vaak voor kiezen een werkplekinstructiekaart te maken. Een WIK kan worden gezien als een vertaling van de informatie op een VIB.

Lees ook  De betekenis van screening

Verplichting WIK

Een bedrijf is niet verplicht te beschikken over een WIK. Een werkplekinstructiekaart kan daarentegen wel bijdragen aan de veiligheid van de werkplek. Werkgevers zijn namelijk wél verplicht goede voorlichting en instructie te geven over het werken met chemische en gevaarlijke stoffen. Een veilige werkplek is ontzettend belangrijk voor medewerkers. Het werken met chemische stoffen kan behoorlijk wat spanning met zich meebrengen. Om te voorkomen dat medewerkers een burn-out krijgen is het belangrijk dat alle informatie en handelingen duidelijk zijn. Een WIK kan hierin bijdragen.

Verplichting VIB

Een importeur of leverancier is wettelijk verplicht een VIB te leveren. Dit is vastgelegd in de Europese chemicaliënwetgeving. Bedrijven die een VIB ontvangen zijn verplicht een VIB-check te doen. Door middel van een VIB-check controleren zij of het veiligheidsinformatieblad voldoet aan alle eisen uit Europese verordeningen.

WIK updaten

Een werkplekinstructiekaart kan belangrijk naslagwerk zijn wanneer zich een incident voordoet. Wanneer er onjuiste informatie op een werkplekinstructiekaart staat kan dit gevaarlijk zijn voor de werknemers. Ditzelfde geldt wanneer er informatie ontbreekt. Het is daarom belangrijk een WIK up to date te houden. Wanneer er een verandering is op het veiligheidsinstructieblad is het belangrijk de werkplekinstructiekaart meteen te updaten.

WIK

Neem contact op

Naam(Vereist)

Tags

Neem contact op

Naam(Vereist)