Betekenis van migratie

verhuisbedrijf alkmaar
Avatar foto
Waldo Taekema
10 maart 2022

Men heeft door de tijd heen getuige geweest van de variaties van populaties in verschillende landen over de hele wereld. De variaties gaan ofwel over de toename van het aantal mensen dat in een gebied woont, of over de afname van dat aantal. Deze verplaatsingen van mensen in en uit populaties noemen we, migratie.

Migratie is de hele geschiedenis lang gedaan, het is dus geen recente ontdekking. Door deze bewegingen zijn de cultuur, levensstijl, politieke houding en stemgedrag van vele landen beïnvloed.

Simpel gezegd, migratie is de verplaatsing van mensen van de ene plaats naar de andere met verschillende bedoelingen, zoals tijdelijke of permanente vestiging. Migratie kan vrijwillig of gedwongen zijn.

Dierlijke migratie

Dieren kunnen ook migreren. De verplaatsing van dieren over lange afstanden, wordt dierlijke migratie genoemd. Dit is meestal op basis van het seizoen. Alle grote groepen dieren zoals, vogels, reptielen, vissen, zoogdieren en amfibieën, doen aan dierlijke migratie.

Er zijn verschillende redenen waarom dieren van de ene plaats naar de andere zouden migreren. Redenen hiervoor kunnen zijn dat zij, zoals boven genoemd seizoensgebonden migreren, of om te paren. Een voorbeeld hiervan is, vogels op het noordelijk halfrond die trekken naar het zuidelijke halfrond als voorbereiding op de winter.

Verschillende vormen van menselijke migratie

Arbeidsmigratie

Lees ook  De betekenis van gerecycled papier

De verplaatsing van personen van de ene staat naar de andere, met oog op werk. Dit is de definitie van arbeidsmigratie.

164 miljoen arbeidsmigranten waren er naar schatting in 2017. Dat is 59% van de internationale migratiepopulatie van de wereld. Binnen dit aantal horen mensen die van het platteland naar de stad verhuizen, maar ook mensen die naar het buitenlandverhuizen. Dit komt door de economische ongelijkheden, het verlangen naar werk of beide.

Milieumigratie

Personen of groepen, die voornamelijk om redenen van veranderingen in het milieu die hun leven of leefomstandigheden nadelig beïnvloeden, worden gedefinieerd als milieumigranten.

Door de toenemende milieurampen zal dit aantal de komende jaren zeker toenemen.

Interne migratie

Interne migratie gebeurt, wanneer een grote groep mensen van de ene streek naar de andere verhuizen. Een voorbeeld hiervan is wanneer mensen vanuit het plattenland in de stad gaan wonen.

Naar een ander land verhuizen met verhuisbedrijf Alkmaar

Wonen in Nederland is niet verkeerd, maar er kunnen verschillende redenen zijn waarom jij toch wilt verhuizen. Natuurlijk is het handig om dan een verhuisbedrijf in Alkmaar in te huren. Het kan zijn dat een partner in een andere streek of land woont, een droombaan op een andere plaats beschikbaar is, of misschien gewoon om te overwinteren in de zon. Een verhuisbedrijf in Alkmaar helpt je zorgen dat de verhuizing vlekkeloos verloopt.

Neem contact op

Naam(Vereist)

Tags

Neem contact op

Naam(Vereist)