Betekenis van kraamzorg 

geboorte-cadeau
Avatar foto
Waldo Taekema
26 februari 2022

Kraamzorg wordt ook wel kraamhulp genoemd. Het is geschoolde zorg van een kraamverzorger(st)er ter ondersteuning en verzorging. Dit ten tijde van en na de bevalling. Vaak is een kraamverzorger bij een thuisbevalling al enkele uren voor de bevalling aanwezig. 

Wat doet een kraamhulp? 

Het is gebruikelijk dat een kraamhulp zowel de moeder als het pasgeboren kind verzorgt en ondersteund. Een kraamhulp geeft voorlichting en instructie en vervult ook wat basis huishoudelijke taken. Grote klussen zoals een bank met een stoomreiniger behandelen, vallen hier niet onder. Denk bij de voorlichting bijvoorbeeld aan uitleg over borstvoeding geven. Ook kan de kraamhulp allerlei vragen die ouders hebben beantwoorden over onder andere de bevalling en het verzorgen van de baby. Het is de taak van de kraamverzorgster om ook op de gezondheid van zowel de moeder als de baby te letten. Indien het nodig is, moet zij ook bijzonderheden rapporteren aan de arts of de verloskundige. Bij de zorg van de kraamhulp gaat het om zorg, die gegeven wordt naast de verloskundige hulp van de verloskundige ten tijde van de bevalling. Een kraamhulp is dus niet hetzelfde als een verloskundige.

Een kraamhulp helpt ook bij het ontvangen van bezoek en indien nodig het verzorgen van overige leden van het gezin. Vaak komen nabije familieleden al snel langs met een geboorte cadeau. Wat de zorg van een kraamhulp helemaal precies inhoudt, staat in het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. 

cadeau-geboorte

Vergoeding en kosten 

De huidige regels (februari 2022) zijn als volgt. Men kan een vergoeding krijgen van minimaal 24 uur en maximaal 80 uur voor kraamzorg. Het kraambureau bepaalt hoeveel uren je krijgt toegewezen. Ouders krijgen minimaal drie maanden voor de bevalling een indicatie van hoeveel uren zij aan kraamzorg krijgen toegewezen. De uren die je krijgt toegewezen worden verdeeld over 10 dagen vanaf de geboortedag. Voor ziekenhuisbevallingen geldt dat de dagen in het ziekenhuis tellen voor 8 uur kraamzorg per dag. Daarbij wordt de dag van ontslag niet meegenomen. Soms loopt de bevalling anders dan verwacht. Dat is ook de reden waarom na de bevalling de precieze aantal uren pas worden bepaald. 

Lees ook  Betekenis van huiduitslag

Voor kraamzorg geldt wel een eigen bijdrage. Bij kraamzorg thuis geldt (februari 2022) dat er een bedrag van 4,70 euro per dag betaald moet worden. Voor kraamzorg in een kraamhotel zonder medische indicatie kunnen de kosten minimaal al 19 euro per dag per baby zijn en 19 euro per dag voor de moeder. Het is dus van belang hier eerst over de kosten goede afspraken te maken. 

Is er sprake van een verblijf in het ziekenhuis met een medische indicatie? Dan hoef je voor de kraamzorg geen eigen bijdrage te betalen. Dat geldt ook voor de assistentie die een kraamhulp verleent aan de verloskundige. Die assistentie noemt men partusassistentie. 

Geschiedenis 

Vroeger werd de kraamzorg door zogenaamde bakers gedaan. Vrouwen met praktijkervaring met betrekking tot het verlenen van hulp bij de bevalling en het verzorgen van baby's. In 1900 werden de eerste cursussen opgezet. Vervolgens kwam er in 1923 een commissie. Deze commissie ging op de kwaliteit van de kraamverzorging toezicht houden. 

bekijk ook Betekenis van familieopstelling

Neem contact op

Naam(Vereist)

Tags

Neem contact op

Naam(Vereist)