Betekenis van koopovereenkomst 

makelaar-limburg
Avatar foto
Waldo Taekema
11 maart 2022

Vroeger noemde men een koopovereenkomst ook wel een overeenkomst van koop en verkoop. Wanneer iemand met een verkopende partij tot overeenstemming is gekomen, worden de voorwaarden van de koop in een zogeheten koopovereenkomst vastgelegd. Daarin is ook een koopprijs vastgelegd.  

Wat is er te koop? 

In een overeenkomst gaat het om verkoop van een zaak. Hieronder wordt in het Nederlands recht in Boek 3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek omschreven als een voor menselijke beheersing vatbaar stoffelijk object. Wellicht de meest bekende zaak is, aldus een makelaar in Limburg, bijvoorbeeld een huis. Maar, ook elektriciteit, warmte en informatie vallen daar (op grond van rechtspraak) onder. 

limburg-makelaar

Afspraken 

In een koopovereenkomst kunnen diverse afspraken staan. Gaat het bijvoorbeeld om de koop van een huis? Dan denk je natuurlijk meteen aan afspraken over de prijs van het huis. Verder kun je ook denken aan afspraken over: 

  • Datum van levering van de woning. 
  • Ontbindende voorwaarden. 
  • Inboedel zoals lampen, rolluiken, etc. Dit noemt men ook wel de roerende zaken. 
  • De prijs van de inboedel. 
  • Overige aanvullende afspraken. 

Gebruikte termen bij een koopovereenkomst 

Er zijn bepaalde termen die bij een koopovereenkomst gebruikelijk zijn en wat inzicht geven in de regels met betrekking tot het kopen en verkopen. Zo is er bijvoorbeeld de afspraak dat een koper ervan mag uitgaan dat hij het product bij de overdracht nog zo is, waar hij redelijkerwijs gezien vanuit mag gaan. Dit noemen ze een conformiteitsvereiste. Zo mag je bijvoorbeeld bij een nieuw product binnen de garantie ook een redelijke werking verwachten die past bij de prijs die je voor het product hebt betaald. Zo moet een nieuwe printer met een jaar garantie, het niet ineens na een paar dagen al begeven.  

Lees ook  Betekenis van kosten koper k.k.

Komt iemand de afspraken niet na die in de koopovereenkomst staan? Dan zegt men dat de verbintenis niet correct is nagekomen. Dit kan leiden tot een vordering op het nakomen van de overeenkomst. Het kan ook leiden tot ontbinding van de koopovereenkomst. Dit kan gebeuren zonder, maar ook met een rechter. 

Is het moment van kopen hetzelfde als het moment van betalen? Dan noemen ze dit juridisch een samenval van rechtsmomenten. Er kunnen verder diverse betalingsconstructies worden vastgelegd. Zo kan bijvoorbeeld ook pas het eigendomsvoorbehoud worden gemaakt als de koper de laatste betalingstermijn voldaan heeft. Dit betekent simpel gezegd dat de kopende partij pas eigenaar is, als de laatste termijn is betaald. 

Verkoopovereenkomst zonder de notaris? Alleen al in de supermarkt is er eigenlijk sprake van een verkoopovereenkomst. Met de prijs op het product geeft een supermarkt van tevoren aan wat het product kost. Is er een vergissing over de prijs gemaakt, maar is de prijs wel als redelijk te interpreteren? Dan moet de winkelier het product alsnog het product voor die prijs verkopen. Een wasmachine kopen voor 3 euro valt hier dus niet onder. 

Bekijk ook De betekenis van WWS

Neem contact op

Naam(Vereist)

Neem contact op

Naam(Vereist)