Betekenis van een safety data sheet 

sds
Avatar foto
Waldo Taekema
28 februari 2022

Een safety data sheet wordt vaak afgekort tot SDS. Het SDS is een veiligheidsinformatieblad met een bepaalde structuur waarop je informatie vindt over de risico's van een gevaarlijk preparaat of gevaarlijke stof. Er staan aanbevelingen in over hoe de stof of het preparaat veilig kan worden gebruikt op het werk. De term veiligheidsinformatieblad wordt gebruikt voor het Europese systeem van veiligheidsinformatiebladen. 

Geschiedenis safety data sheet

SDS heette vroeger MSDS. MSDS staat voor Material Safety Data Sheets. Hier kwam in 2012 verandering in. De afdeling HCS van de OSHA besloot in lijn met het GHS om het MSDS-proces te standaardiseren en anders te benoemen. Uitleg: 

 • HCS staat voor de afdeling Hazard Communication Standard. 
 • OSHA staat voor Occupational Safety and Health Administration. 
 • GHS staat voor Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals. 

De standaardisering zorgde ervoor dat de voorschriften voor de volgorde en de inhoud niet meer verschillen van plaats tot plaats. Door de verandering naar een standaard, was er daardoor geen inconsistentie meer tussen de regio's in de Europese Unie. Ook is toen besloten om een standaard lay-out aan te nemen met een gebruiksvriendelijk formaat en 16 secties daarop vermeld. Dit was voor veel bedrijven een bijzonder arbeidsintensief proces. Daarom mochten ze er drie jaar over doen om over te gaan van MSDS naar SDS (bron: https://www.thesdsfactory.com/).
 

Wat staat er op een SDS? 

Zoals gezegd staat op een SDS  belangrijke informatie over gevaarlijke stoffen. Daarin worden ook de risico's die dit met zich mee kan brengen bij het gebruik, maar ook met de opslag ervan vermeld. Bovendien kan men zien hoe men de stof veilig kan gebruiken. Er staan op een SDS de volgende 16 secties: 

 1. Product identificatie 
 1. Gevaaridentificatie 
Lees ook  Betekenis van een vulpen
 1. Samenstelling van en informatie over de ingrediënten 
 1. Eerst hulp maatregelen 
 1. Brandbestrijdingsmaatregelen 
 1. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen 
 1. Behandeling en opslag 
 1. Blootstelling / persoonlijke bescherming 
 1. Fysische en chemische eigenschappen 
 1. Stabiliteit en reactiviteit 
 1. Toxicologische informatie 
 1. Ecologische informatie 
 1. Instructies voor verwijdering  
 1. Transport informatie 
 1. Regulatory informatie 
 1. Overige informatie. 

Bij overige informatie staat informatie over de versiegeschiedenis van SDS. Daarnaast staan er de volledige definities in van afkortingen die in het SDS worden gebruikt. 

sds-2

SDS-beheersysteem 

SDS-informatie is informatie die niet alleen door laboranten wordt gebruikt. Ook voor bijvoorbeeld transporteurs is deze informatie van belang. En zo zijn er nog een heleboel meer doelgroepen te benoemen die belang hebben bij een goed SDS-formulier. Wil een bedrijf dit allemaal goed op orde hebben? Dan is een goed werkend SDS-beheersysteem van belang. Met een SDS-beheersysteem kan de juiste medewerker toegang krijgen tot de informatie. Zonder goed SDS- beheer systeem heb je kans dat de gegevens zijn verouderd. Dit kan niet alleen consequenties hebben voor mensen die er mee werken, maar het kan ook ervoor zorgen dat een bedrijf een boete kan krijgen.  Daarnaast is het natuurlijk alles behalve goede PR.

Neem contact op

Naam(Vereist)

Tags

Neem contact op

Naam(Vereist)