De betekenis van defensief rijden

Betekenis defensief rijden
Avatar foto
Waldo Taekema
18 april 2023

Als autobestuurder ben je verantwoordelijk voor het veilig houden van jezelf en andere weggebruikers. Veel verkeersongevallen komen door het menselijk gedrag, ook zijn er veel gevaren op de weg die buiten je controle vallen, zoals onverwachte obstakels of onvoorspelbaar gedrag van andere bestuurders. Om deze reden is defensief rijden erg belangrijk voor elke bestuurder op de weg, maar wat is de betekenis van defensief rijden?

Betekenis defensief rijden

Wat betekent defensief rijden? Defensief rijden betekent rijden met focus op het voorkomen van ongevallen. Het is een manier van rijden waarbij je anticipeert op mogelijke gevaren en proactief handelt om ongevallen te voorkomen. Hierbij wordt het besparen van tijd en niet verspillen van geld door zuinig te rijden ook meegenomen. Defensief rijden is dus goed voor mens en milieu en heeft alleen maar voordelen.

Voordelen

Zoals net benoemd, kent defensief rijden veel voordelen. Het grootste en belangrijkste voordeel is het voorkomen en verminderen van verkeersongevallen. Door goed op te letten en snel te reageren op onverwachte situaties, kunnen veel ongelukken voorkomen worden. Daarnaast bespaart het ook brandstof. Door defensief te rijden kan er wel 5 tot 15% brandstof bespaard worden. Ook creëer je een normaal rijgdrag als je defensief rijdt waarmee je rekening houdt met andere weggebruikers. In het algemeen betreft defensief rijden drie pilaren, welke hieronder verder uitgelegd zullen worden!

Herkennen

Het onderdeel herkennen gaat over het vooraf herkennen van een gevaarlijke situatie. Het is van belang om te herkennen dat er mogelijk een ongeluk in aantocht is, zodat je je hierop kunt aanpassen. Herkennen kan vaak door voldoende afstand van de auto’s voor je te houden. Zo zie je eventuele rare manoeuvres van een ander voertuig al van een afstand en rij je niet zomaar ineens tegen een andere auto op. Je kunt dan namelijk goed rekening houden met eventuele waarschuwingssymbolen van andere auto’s. Zorg dus dat je een goed zicht hebt op andere voertuigen, maar dat andere voertuigen ook tevens een goed zicht hebben op jou. Deze skillset krijg je als het goed is geleerd tijdens je rijles en is ook een van de belangrijkste onderdelen van het rijexamen.

Vermijden

Wanneer je in staat bent om gevaar te herkennen, is het een stuk makkelijker om het ook te kunnen vermijden. Als je namelijk met genoeg afstand op je voorganger rijdt en goed vooruit kijkt, heb je altijd een aantal opties. Je kunt immers remmen, of uit de weg van het gevaar sturen. Zo vermijd je ongelukken en ben je veilig op de weg. Om dit met succes te kunnen uitvoeren, heb je de volgende pilaar echter ook nodig. Je kunt er immers niet zomaar zeker van zijn dat je goed zal handelen in iedere situatie en dus eventueel gevaar zult kunnen vermijden.

Lees ook  De betekenis van taxi tarieven

Beheersen

De laatste pilaar van het defensief rijden is beheersen. Het gaat hier om het, op een veilige manier, beheersen van je voertuig. Het is natuurlijk van groot belang om je voertuig volledig te beheersen, zodat je ongelukken kunt voorkomen. Je wil jezelf en anderen immers altijd in een veilige situatie hebben binnen het verkeer en om dat te kunnen bereiken moet je volledige controle over je voertuig hebben.

Tips om defensief te rijden

Er zijn verschillende methodes om defensief rijden toe te passen. Tijdens je praktijklessen bij autorijschool Maastricht wordt er al veel aandacht besteed om te anticiperen op situaties en andere weggebruikers, maar hier hebben we ook een aantal tips om defensief rijden toe te passen;

  • Goed zichtbaar zijn in het verkeer: bij het deelnemen aan het verkeer is het van belang dat je goed zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Doe je lampen aan in het donker en maak altijd gebruik van je knipperlicht tijdens een manoeuvre. Natuurlijk is het ook belangrijk dat je zelf een goede houding aanneemt om het verkeer en andere weggebruikers goed te zien.
  • Anticiperen: hiermee bedoelen vooruit kijken in het verkeer en verkeerssituaties op een juiste manier inschatten. Als jij goed kunt anticiperen in het verkeer, kan je de juiste inschattingen maken om veilig door het verkeer te gaan.
  • Vermijd afleiding: door niet afgeleid te worden is de focus op het verkeer groter. Er kan dan ook beter geanticipeerd worden op gebeurtenissen. Gebruik daarom nooit je telefoon onder het rijden. Steeds meer mensen doen het toch en worden dan te erg afgeleid.
  • Vertoon geen asociaal gedrag: door geen asociaal rijgedrag te vertonen en op andere weggebruikers te letten, zullen er minder gevaarlijke situaties ontstaan.
  • Reageer op gevaarlijke situaties: door zo snel en goed mogelijk op gevaarlijke situaties te reageren, kunnen ongelukken voorkomen worden.

Lees ook de blogs: Betekenis van het nieuwe rijden en Betekenis van rijopleidingen.

Neem contact op

Naam(Vereist)

Tags

Neem contact op

Naam(Vereist)