recreatieve drugs

De betekenis van recreatieve drugs

Recreatieve drugs, een term die vaak een spectrum van emoties en meningen oproept. Het zijn stoffen die worden gebruikt voor hun psychoactieve effecten, zonder medisch doel, puur voor genot of ontspanning. De algemene perceptie van deze substanties varieert sterk, balancerend tussen taboe en acceptatie, afhankelijk van culturele, sociale en persoonlijke overtuigingen. In deze blog kom…